Üye Sicil Kayıtlarının Güncellenmesi Hakkında 14.08.2015

Tarihi : 14/08/2015
İşareti : 7/5000-1842

Sayın Üyemiz;

Odamızın, siz değerli üyelerine daha kaliteli hizmet verebilmesi için, firmanız bünyesinde meydana gelen değişiklikleri, Odamız sicil sisteminde güncel tutmamız önemli bir husustur.

Ayrıca, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 10.Maddesinin birinci fıkrası “Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıt oldukları Odalara bildirmek zorundadır.” hükmüne amirdir.

Bu kapsamda, Üyelerimizin Oda Sicil Kayıtlarının güncellenmesi amacıyla, Odamız Asistt A.Ş.’den hizmet alımı yapmış olup, 0(553)5744100 no.lu cep numarasından siz değerli Üyelerimiz aranacağı ve değişen bilgilerinizin güncellemesinin yapılacağı hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Akyol Mali Müşavirlik

No comments yet.

Leave a reply