5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 42 (27.10.2016)

Tarih 25/10/2016 Sayı KVK-42 / 2016-3 / Yatırım İndirimi – 30 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 42 Konusu: Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi: 25 /10/2016 Sayısı: KVK-42 / 2016-3 / Yatırım İndirimi – 30 İlgili olduğu maddeler: Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69 İlgili olduğu kazanç türleri: Ticari Kazanç, Zirai Kazanç 213 sayılı Vergi.

Load more stories