Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 1) (29.09.2016)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (NİHAİ KULLANIM) (SERİ NO: 1) Resmi Gazete Sayısı 29842 Resmi Gazete Tarihi 29.09.2016 Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, nihai kullanıma tabi tutulacak eşyanın nihai kullanım uygulamasından yararlanmasına, nihai kullanım sürecinde denetlenmesine ve nihai kullanım nedeniyle alınan teminatların iade edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, eşyanın nihai kullanım amacıyla serbest dolaşıma giriş rejimine tabi.

Load more stories