Üye Sicil Kayıtlarının Güncellenmesi Hakkında 14.08.2015

Tarihi : 14/08/2015 İşareti : 7/5000-1842 Sayın Üyemiz; Odamızın, siz değerli üyelerine daha kaliteli hizmet verebilmesi için, firmanız bünyesinde meydana gelen değişiklikleri, Odamız sicil sisteminde güncel tutmamız önemli bir husustur. Ayrıca, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 10.Maddesinin birinci fıkrası “Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde,.

Load more stories