Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

  T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 48 Konusu:Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi:03/04/2018 Sayısı:KVK-48 / 2018-2 / Yatırım İndirimi – 34 İlgili olduğu Maddeler:Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69 İlgili olduğu Kazanç Türleri:Ticari Kazanç, Zirai Kazanç 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak.

Load more stories