GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR)

Resmi Gazete Sayısı 29820 Resmi Gazete Tarihi 03.09.2016 MADDE 1 – 14/11/2015 tarihli ve 29532 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8)’nin 3 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. “i) 24/5/2016 tarihli ve 29721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğe,” MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 4.

Load more stories