Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıtlara İlişkin Sürenin Uzatılması

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ Konusu:01/01/2018 tarihi itibari ile kullanılmaya başlanan Defter-Beyan Sistemini kullanmakla yükümlü olan serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından, 2018/Şubat dönemine ait olarak Sisteme yapılması gereken kayıtlara ilişkin sürenin uzatılması ile söz konusu döneme ait beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilmesi. Tarihi:27/03/2018 Sayısı:VUK-102 / 2018-6 1. Giriş: Başkanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda; 213 sayılı.

Load more stories