Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında (2016/9542) Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

Resmi Gazete Sayısı
29899
Resmi Gazete Tarihi
25.11.2016

Karar Sayısı : 2016/9542
Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/11/2016 tarihli ve 124469 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 24/11/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

24/11/2016 TARİHLİ VE 2016/9542 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR

MADDE 1– Bu Karar; 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi ile 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi uyarınca, bazı mal ve hizmetlere uygulanan katma değer vergisi oranları ile özel tüketim vergisi oranlarının yeniden belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2– 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün;
a) 5 inci sırası “5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri,” şeklinde değiştirilmiş,
b) 10 uncu sırası “10- Fason olarak yapılan tekstil, konfeksiyon, deri ve saya işleri,” şeklinde değiştirilmiş,
c) 21 inci sırasında yer alan “, ambulans hizmetleri” ibaresinden önce gelmek üzere “ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3– 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki “87.03” G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan malların vergi oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Mal İsmi Vergi Oranı %
-Diğerleri
Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler 60
Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip
motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenler 60
Diğerleri 110
Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip
motor silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyenler 110
Diğerleri 160

MADDE 4– Bu Kararın 3 üncü maddesinde belirlenen vergi oranları;
a) Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyip;
– ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşmayanlar için %45,
– ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşıp, 70.000 TL’yi aşmayanlar için %50,
b) Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenlerden;
– ÖTV matrahı 100.000 TL’yi aşmayanlar için % 100,
– Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenlerden;
– ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşmayanlar için %45,
– ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşıp, 80.000 TL’yi aşmayanlar için %50,
c) Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2000 cm3 ila 2500 cm3 arasında olanlardan ÖTV matrahı 100.000 TL’yi aşmayanlar için %100,
olarak uygulanır.

MADDE 5– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6– Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
Tarihi Sayısı
30/12/2007 26742

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
Tarihi Sayısı
8/2/2008 26781
6/4/2008 26839
19/7/2008 26941
20/9/2008 27003
29/3/2009 27184
15/7/2009 27289
28/4/2011 27918
27/11/2011 28125
27/12/2011 28155
27/1/2012 28186
24/3/2012 28243
12/9/2012 28409
1/1/2013 28515
24/2/2013 28569
1/12/2013 28838
31/1/2015 29253
1/1/2016 29580
5/5/2016 29703
30/6/2016 29758
8/9/2016 29825

Akyol Mali Müşavirlik

No comments yet.

Leave a reply