5510 sayılı Kanunun 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılar Hakkında 5 Puanlık Prim İndirimi Uygulaması (SGK Genelgesi 2016/ 26)

SGK GENELGESİ 2016/ 26

2016/18 sayılı Genelgede (Yeniden Yapılandırma) Yapılan Değişiklikler (SGK Genelgesi 2016/ 25) (11.11.2016)

SGK GENELGESİ 2016/ 25

Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik (08.11.2016)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Sayısı 29882 Resmi Gazete Tarihi 08.11.2016 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, doğum ya da evlat edinilmesi sonrası işçinin kısmi süreli çalışma yapabileceği işleri belirlemek ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve.

2886/4734 sayılı Kanun Kapsamı Dışında “Özel”den “Özel”e Verilen İşlerde Aynı İşyeri Dosyasından İşlem Yapılması (SGK Genelgesi 2016 / 23) (21.10.2016)

SGK GENELGESİ 2016/ 23

FETÖ/PDY Darbe Girişimi/KHK Nedeniyle İşverenler Tarafından Yerine Getirilemeyen Yükümlülükler (14.10.2016)

FETÖ/PDY Darbe Girişimi/KHK Nedeniyle İşverenler Tarafından Yerine Getirilemeyen Yükümlülükler (14.10.2016)

6736 sayılı Kanun Kapsamında Prim ve İPC Borçlarına İlişkin Kapsamın Genişletilmesi (SGK Genelgesi 2016 / 22) (10.10.2016)

SGK Genelgesi 2016 / 22

Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği (11.10.2016)

Türkiye İş Kurumundan: ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Sayısı 298454 Resmi Gazete Tarihi 11.10.2016 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; özel istihdam bürolarının kurulması ve faaliyetleri ile incelenmesine, kontrolüne, denetim ve teftişine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesi, 25/6/2003 tarihli ve 4904.

TOPLU İŞE GİRİŞ VE İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGE GİRİŞİ

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanlığı İŞVERENLERE ÖNEMLE DUYURULUR 5510 sayılı Kanunun (4/a) kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler, sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesini “e-sgk” uygulaması içinde yer alan “İşveren-Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgeleri (4/a)” menüsü aracılığıyla her bir işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi için tek giriş yaparak Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermektedirler. Birden fazla sigortalı çalıştıran işverenler için işe.

İŞE GİRİŞ VE İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGELERİ HAKKINDA DUYURU

09-07-sgk-duy

2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik (SGK Genelgesi 2016 / 20)

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 84228040/ 642                                                                                                   01/09/2016 Konu : 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik GENELGE 2016.

SGK BAŞKANLIĞI 31 ARALIK 2015 SON!!!

SGK BAŞKANLIĞI BASIN AÇIKLAMASI “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair (10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı) Kanun ” ile 5510 sayılı Kanuna geçici 53 üncü madde eklenmiş ve herhangi bir sigortalılığı bulunmaması sebebiyle 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında Genel Sağlık Sigortası tescili yapılmış olup gelir testine hiç başvurmayan vatandaşlarımıza gelir testine başvurma hakkı getirilmiştir..

4B ve 4C’liye Kadro Müjdesi

Bugün yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde 4C ve 4B’liler için sevindirici bir haber çıkması bekleniyor. Zam teklifini açıklaması beklenen hükümet, aynı zamanda 4C ve 4B’li çalışanlara kadro verilmesini de bugün masaya yatıracak. Daha önce Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında uzlaşmaya varılan 4C ve 4B’li çalışanların kadro talebi, karara bağlanacak. Ayrıca üniversiteli işçilerin memur kadrosuna alınması da bugün konuşulacak.

BAĞ-KUR’lu İçin Son Şans Bugünü Değerlendir

30.4.2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunması kaydıyla; – Mülga 1479(BAĞ-KUR) ve mülga 2926 (TARIM BAĞ-KUR)sayılı Kanunlara göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar, – Tevkifata istinaden geriye dönük olarak mülga TARIM BAĞ-KUR kapsamında tescili yapılanlar, – 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar, – Değişik yapılandırma kanunlarına göre prim borçlarını yapılandırdıkları halde (yapılandırma borcunun tamamını ödeyenler hariç) yapılandırması bozulanlar veya.

Asgari geçim indirim oranı da değişti. Kim ne kadar alacak?

Asgari ücretin artmasıyla birlikte, çalışanların aldığı asgari geçim indirimi miktarı da arttı. 2015 yılında asgari geçim indirimi tutarları değişti. Ayrıca üç çocuğu olanlar için bir de yasa değişikliği hazırlığı var. Asgari geçim indirimi, Gelir Vergisi Kanunu ile düzenlenmiş ve tüm çalışanlara durumlarına göre farklı tutarlarda yapılması gereken bir ödeme. Aslında ödemeden öte ödeyecekleri gelir vergisinden mahsup edilmesi gereken bir indirim. Asgari geçim indirimi tutarı ne kadar? Asgari geçim indirimi, ücretin.

Elinizi Çabuk Tutun! Emekli Olun

Emeklilik bekleyenler için iki yeni formül ortaya çıktı. Yaşa takılanlar ve annelerin talepleri Meclis’te ele alınacak, yasa çıkarsa milyonlara emeklilik yolu açılacak. Meclis’in gündeminde emeklilik hayali kuran milyonlarca kişiyi ilgilendiren 2 önemli düzenleme var. Yaşa takılanların ve annelerin emeklilik talepleri önümüzdeki günlerde ele alınacak. Yasa çıkarsa, milyonlarca kişiye erken emeklilik yolu açılacak. İşte erken emekliliğin 2 yeni formülü: 1- YAŞA TAKILANLAR: Sigorta süresi ve prim süresini doldurmuş ancak yaş şartı.

30 Gün İçinde Başvurmayanın İşsizlik Maaşı Hakkı Yanar

İşsizlik sigortasına iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde başvuru yapılması şart. Bu süre aşıldıktan sonra geç kalınan her gün, maaş alınacak süreden düşülür. Ve bu durumda da hak kaybedilir.

Load more stories